LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
LightingEurope presenteert reeks aanbevelingen voor Europese richtlijn RoHS
© LightingEurope

LightingEurope presenteert reeks aanbevelingen voor Europese richtlijn RoHS

De Europese koepelorganisatie LightingEurope heeft een reeks aanbevelingen gedaan voor de richtlijn Restriction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS) voor verlichting.

De richtlijn bevat voorschriften die het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur beperken. Deze voorschriften dragen bij aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, inclusief de milieuhygiënisch verantwoorde, nuttige toepassing en verwijdering van afgedankte apparatuur. 
Deze Europese richtlijn is momenteel van toepassing voor huishoudelijke apparaten; ICT-apparatuur; consumentenapparatuur; verlichtingsapparatuur; elektrisch of elektronisch gereedschap; speelgoed; ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en regelapparatuur; automaten; en andere elektr(on)ische apparatuur.

10 aanbevelingen
LightingEurope doet de volgende 10 aanbevelingen:

 1. Handhaaf de relevantie van de RoHS: de RoHS-richtlijn is nog steeds relevant en moet worden gehandhaafd. LightingEurope ondersteunt geen voorstellen om RoHS samen te voegen met andere wetgevingen, zoals bijvoorbeeld REACH; een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen.
 2. Wijs extra middelen toe: de Europese Commissie moet extra middelen en expertise toegewezen krijgen om de beoordeling van stoffen en vrijstellingen onder RoHS te beheren. De hoeveelheid beperkte stoffen en vrijstellingen en de grote verscheidenheid aan elektronische apparaten die onder RoHS wordt behandeld, vereist extra menselijke en financiële capaciteit.
 3. Minimaliseer de impact op innovatie: dit kan volgens LightingEurope worden bereikt met de volgende verbeteringen in het RoHS-proces:
  1. Geef de industrie voldoende tijd om nieuwe technologie op basis van alternatieve stoffen te ontwikkelen en uit te rollen en aan te passen aan renovatiecycli.
  2. Geef de industrie voldoende tijd (minimaal 24 maanden) om te controleren, nadat een vervaldatum is vastgesteld of een stof is beperkt, of er nieuwe vrijstellingsverzoeken moeten worden ingediend en of de industrie een vrijstellingsaanvraag moet opstellen. 
  3. Wanneer een vrijstelling niet wordt verlengd, stelt een overgangsperiode van minimaal 24 maanden bedrijven in staat om de alternatieve technologieën / veranderingen door te voeren, zonder het niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.
 4. Wijzig de vrijstellingsbeoordelingsmethode: het proces moet transparanter worden. De invoering van regelmatige overleggen voor belanghebbenden, zoals voorgesteld in het bovenstaande punt, zal hier ook aan bijdragen. De methodiek moet volgens LightingEurope ook de huidige perverse situatie aanpakken waarbij het gebrek aan producten op de markt een reden is om geen vrijstelling te verlenen: totdat een vrijstelling wordt verleend, kan het product niet legaal op de EU-markt worden gebracht en een dergelijke tegenstrijdige eis betekent dat Europa en Europese bedrijven geen innovatieve producten kunnen ontwikkelen en leveren.
 5. Het RoHS-uitzonderingsbeoordelingsproces moet rekening houden met die gevallen (bijvoorbeeld niet-reguliere lampen en nichetoepassingen) waar binnen een redelijke periode geen haalbare vervangende / alternatieve technologie wordt verwacht.
 6. Duidelijke en eenvoudige regels nodig: vereisten moeten in 1 stuk wetgeving blijven; de RoHS. EU-regelgevers moeten afzien van het opsplitsen van eisen in verschillende wetgevingen om verwarring op de markt te voorkomen.
 7. Vermijd overlappend beleid.
 8. ‘Reparatie als geproduceerd principe’: Het fundamentele principe van ‘reparatie zoals geproduceerd’ moet van LightingEurope worden gehandhaafd met voortdurende toegang tot reserveonderdelen voor elektronische apparaten die rechtmatig op de markt gebracht zijn.
 9. Impact van RoHS op de bescherming van gezondheid en milieu: de Europese Commissie moet een afzonderlijk onderzoek opleggen om de impact van RoHS op de geleidelijke eliminatie van stoffen en op de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid te evalueren.
 10. Nationale handhaving: tijdens de evaluatie beveelt LightingEurope de Europese Commissie aan om ook in overleg met de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten te beoordelen hoe RoHS in de EU-lidstaten is gehandhaafd. Een overzicht van het aantal handhavingsacties met betrekking tot RoHS-naleving dat de afgelopen 5 jaar in heel Europa heeft plaatsgevonden, wat de resultaten van deze controles waren en welke uitdagingen de autoriteiten tegenkwamen bij de handhaving van RoHS, zal volgens de organisatie helpen bepalen of en hoe de capaciteit van de autoriteiten om RoHS af te dwingen kan worden verbeterd en om realistische afdwingbare RoHS-vereisten in te stellen.
Nu in LED Magazine

juni 2020

Ultraviolette desinfectie is geen wondermiddel tegen de coronapandemie: ‘De markt voor uv C-lampen explodeert’ Denis Mortiaux van Schréder Benelux: ‘Smart lighting is voor lange termijn en vraagt betrouwbare...
Vacatures
SLV Nederland zoekt:

Commercieel Medewerker Binnendienst

Commercieel Medewerker Binnendienst Doel van de functie: Onderhoudt contacten en relaties en werkt nauw samen met de buitendienst teneinde de klant zo goed mogelijk te bedienen. Voert verkoopgesprekken en is mede verantwoordelijk voor de...
Fulltime (40 uur) - Venlo, 5928 NL, 19
Leding Light B.V. via Agent251 zoekt:

Sales Support Manager

Ter ondersteuning en versterking van het salesteam én om de collectie LED verlichtingsarmaturen van het nieuwe merk Led Up! te introduceren op de Nederlandse markt zoeken we een Sales Support Manager (M/V) die kansen aanpakt en vertaalt...
Fulltime (40 uur) - Spijkenisse
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van LED Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!