LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Coronavirus | Lichtindustrie en installateurs kunnen beroep doen op economische maatregelen
© Nuthawut Somsuk | Dreamstime.com

Coronavirus | Lichtindustrie en installateurs kunnen beroep doen op economische maatregelen

Lichtbedrijven en installateurs in Nederland en Vlaanderen kunnen een beroep doen op maatregelen die de Nederlandse en Vlaamse regering hebben getroffen om de economie te beschermen tegen het coronavirus.

5 maatregelen in Nederland
De 5 maatregelen die relevant zijn voor de licht- en installatiebedrijven in Nederland zijn:

 1. Vervanger werktijdverkorting: overheid betaalt 90 procent van salaris via NOW
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht van minimaal 20 procent kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan voor maximaal 90 procent van de loonsom; afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de werktijdverkortingsregeling kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig direct bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0 procent. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50-procent-garantie op bankleningen en bankgaranties,  te weten minimaal 1,5 miljoen en tijdelijk maximaal 150 miljoen euro per onderneming.
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

4 maatregelen in Vlaanderen
De 4 maatregelen die relevant zijn voor de licht- en installatiebedrijven in Vlaanderen zijn:​

 1. Crisiswaarborg
  Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt boven op de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan Vlaanderen al 1.000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75 procent gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.
 2. Hinderpremie
  Net als bij hinder door openbare werken, voorziet Vlaanderen nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet degenen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting komen bovendien in aanmerking voor een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog steeds moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
 3. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
  Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van verlenging van deze termijnen.
 4. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
  ​Z
  elfstandigen die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge van economische moeilijkheden kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend waarbij men al bij een onderbreking van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen als gevolg van de coronacrisis gebruik kan maken van dit overbruggingsrecht. Het bedrag van de financiële uitkering zal dan tussen 25 en 100 procent van het bedrag van de maandelijkse financiële uitkering liggen.
Nu in LED Magazine

september 2020

Steeds meer armatuurfamilies Zhaga gecertificeerd: standaardisatie interfaces in verlichting moet belofte smart cities waarmaken Kromwijk Elektro is booming: ‘De led-transitie heeft een enorme impact op ons vak’ Rob van Heur over...
Vacatures
Somfy via Voltys Executive Search & Recruitment zoekt:

Channel/sales manager - project business bij Somfy

For our projects division, which is entirely dedicated to project business in commercial and residential projects, we are looking for a manager who will be driving the sales of our project business channel by defining and implementing the Business...
Fulltime (40 uur) - 2132 LP Hoofddorp
PD Lighting - via Agent251 zoekt:

Lichtadviseur Accountmanager Zuid Nederland

In het team van PD Lighting is een vacature voor een Lichtadviseur Accountmanager v/m die de positie van het bedrijf in de regio Zuid Nederland gaat versterken en uitbreiden. PD Lighting is een gerenommeerd bedrijf dat de zakelijke markt al...
Fulltime (40 uur) - Zuid Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van LED Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!