LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Inspectie Leefomgeving en Transport: strenger toezicht op naleven Ecodesign-richtlijn
© Peter Gudella | Dreamstime.com

Inspectie Leefomgeving en Transport: strenger toezicht op naleven Ecodesign-richtlijn

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat strenger toezicht houden op het naleven van de Ecodesign-richtlijn door de verlichtingsindustrie. Dat meldt de organisatie in haar plannen voor 2021.

De ILT legt de nadruk in het toezicht op maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals incidentonderzoek, de inrichting van het publiek-private bodemtoezicht en het programma Schiphol. Daarnaast krijgt de ILT er enkele nieuwe taken bij op het gebied van onder meer cybersecurity, drones en de Eurostar. Dat staat in het ILT Meerjarenplan 2020-2024 Actualisering 2021 (MJP) dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op Prinsjesdag aan de Eerste Kamer en Tweede Kamer heeft verstuurd.

Inspecties weer opgestart na corona
In 2020 heeft de coronacrisis grote impact gehad op de werkzaamheden van de ILT. Een deel van het toezicht heeft op afstand plaats kunnen vinden, maar het aantal inspecties ter plaatse is de afgelopen maanden fors lager geweest. Tijdens de intelligente lockdown waren alle inspecties ‘buiten’ geannuleerd, met uitzondering van inspecties naar aanleiding van incidenten en specifieke – vaak coronagerelateerde - risico’s.

Tussen medio juni en medio augustus zijn in 3 fasen vrijwel alle inspecties weer opgestart. De gevolgen van corona op de uitvoering van het MJP in 2021 zijn op dit moment nog niet te overzien, omdat bestaande en nieuwe beperkende maatregelen effect kunnen hebben op de productie en resultaten van de ILT.

11 toezichtprogramma’s
Vanaf 2021 werkt de ILT met 11 toezichtprogramma’s. Daarnaast is één programma gericht op het optimaliseren van de dienst- en vergunningverlening.

Een van de 11 programma’s richt zich op ‘Duurzame producten’. Doel van het programma is het opsporen van het niet-naleven van Europese richtlijnen. Het niet-naleven van de Ecodesign-richtlijn en de regelgeving voor energielabels leidt volgens de instantie tot energieverspilling door elektrische en elektronische apparatuur. Door naleving wordt tot bijna 2.035 terawattuur energie bespaard. Dat is bijna de helft van de Europese energiebesparingsdoelstelling voor 2020. Uit onderzoek van de Europese Unie blijkt namelijk dat 10 tot 20 procent van de producten niet voldoet aan de Ecodesign-richtlijn. Daardoor wordt ongeveer 10 procent van de mogelijke energiebesparing niet gerealiseerd. Daarnaast is er een nieuwe instroom van verboden stoffen in de economie, door gebruik van verboden stoffen in elektr(on)ische producten (Richtlijn 2011/65/EU, ‘RoHS’). Hierdoor is er een ongelijk speelveld met producenten die zich wel aan de regels houden. Ook zorgt deze ontwikkeling voor mogelijk vervuilde afvalstromen en ongeschiktheid voor hergebruik.

4 doelen
De ILT heeft daarom voor het programma ‘duurzame producten’ 4 doelen geformuleerd: minder onnodig gebruik van energie door producten; het gebruik van gevaarlijke en (zeer) zorgwekkende stoffen in producten voorkomen; minder onnodig gebruik van grondstoffen in producten; en betere afstemming van het productontwerp op het terugwinnen van grondstoffen.

Op basis van een risicoanalyse identificeert de ILT meerdere productgroepen waaronder koelapparaten voor huishoudelijk gebruik, airconditioners, huishoudelijke ovens en huishoudelijke verlichting (red. gerichte en niet-gerichte lampen, led, reflectorlampen en armaturen).

Toezichtsaanpak
Voor deze groepen bepaalt de ILT de toezichtsaanpak op basis van een eerste marktverkenning. Samenwerking met collega-inspecties is daar onderdeel van. Deze aanpak houdt onder meer systeemgericht toezicht in. Dit richt zich op de oorzaak van het niet-naleven door partijen in de keten en binnen een bedrijf, in plaats van op één product(groep). Dit doet de ILT door ‘reality checks’.

De oorzaken en motieven van niet-naleving combineert de ILT met de resultaten van de eerste marktverkenning. Daarna bepaalt de ILT de meest effectieve interventie. Hierdoor verbetert op fabrikant- en/of importeurniveau van meerdere productgroepen/producten in één keer de naleving. Het actuele toezicht beperkt zich daardoor niet alleen tot de benoemde producten en productgroepen. Doordat veel elektr(on)ische producten tegenwoordig via internet worden verhandeld en gekocht, zet de ILT internettoezicht in. Zo krijgt de ILT inzicht in onlinehandel en import. Waar nodig pakt zij dit aan.

Nu in LED Magazine

september 2020

Steeds meer armatuurfamilies Zhaga gecertificeerd: standaardisatie interfaces in verlichting moet belofte smart cities waarmaken Kromwijk Elektro is booming: ‘De led-transitie heeft een enorme impact op ons vak’ Rob van Heur over...
Vacatures
PD Lighting - via Agent251 zoekt:

Lichtadviseur Accountmanager Zuid Nederland

In het team van PD Lighting is een vacature voor een Lichtadviseur Accountmanager v/m die de positie van het bedrijf in de regio Zuid Nederland gaat versterken en uitbreiden. PD Lighting is een gerenommeerd bedrijf dat de zakelijke markt al...
Fulltime (40 uur) - Zuid Nederland
Schréder via Voltys Executive Search & Recruitment zoekt:

Business Development Manager - Industrie-, en Terreinverlichting

Voor onze nieuwe Business Unit gericht op de Industriële sector zijn wij op zoek naar een zelfstandige en pro-actieve: Business Development Manager - Industrie,- en Terreinverlichting. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het creëren...
Fulltime (40 uur) - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van LED Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!