Philips/Heijmans beoogd contractpartner Eindhovense proeftuin slim licht

Het consortium Philips Nederlands/Heijmans Wegen is de beoogde contractpartner die de komende jaren Eindhoven als proeftuin gaat inzetten voor de ontwikkeling van slimme lichttoepassingen in de openbare ruimte.

Het is het voorlopige resultaat van de Europese aanbesteding vanuit de gemeente Eindhoven. De komende maanden zijn erop gericht om tot een overeenkomst te komen. Philips/Heijmans kan dan vanaf 2016 samen met partners aan de slag om Eindhoven als Smart City in de Brainport Regio Eindhoven verder te ontwikkelen.

De aanbesteding komt voort uit de ‘Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Eindhoven 2030’. Daarbij heeft de gemeente een duidelijke ambitie: verlichting op dusdanig vernieuwende wijze inzetten, dat het bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in de stad. De overeenkomst die de gemeente en beoogde contractpartner sluiten, geldt in eerste instantie voor een periode van vijf jaar in enkele geselecteerde proefgebieden, met optioneel een verlenging tot 2030 (voor innovatieve lichtontwikkelingen in de rest van de stad).

Philips/Heijmans heeft aangegeven om voor de eerste fase van de implementatie van de Roadmap (tot eind 2020) in vijf gebieden te starten: het verkeerstracé John F. Kennedylaan – Eisenhowerlaan, het verkeerstracé Ring en de woonbuurten Gijzenrooi, Schrijversbuurt en Woenselse Heide (West). Uitgangspunten daarbij zijn een duurzame, continue en open innovatie én samenwerking vanuit een proeftuinaanpak (living labs). De marktpartij werkt samen met andere bedrijven, kennisinstellingen, overheid en inwoners aan het realiseren van een zogeheten slim lichtgrid. De daarop aan te sluiten bestaande en nieuw te ontwikkelen producten en diensten kan de marktpartij vermarkten.

Het afgelopen jaar is de gemeente vanuit de Europese aanbesteding (concurrentiegerichte dialoog) met drie geselecteerde marktpartijen in dialoog geweest om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Naast het consortium Philips/Heijmans waren dat Ziut en het consortium Vialis /KPN. Alle drie de marktpartijen hebben vervolgens een inschrijving gedaan. Een aanbestedingscommissie kwam daarna tot de conclusie dat Philips/Heijmans het beste aan de beschreven criteria voldoet.

LEDVANCE sluit zich aan bij United Nations...

PDENH en DOEN investeren in Volgroen

Amerika: Trump voert extra importheffing van 25...

Rusland presenteert spectaculaire lichtshows...

Vilvoorde voorziet park Drie fonteinen van...