LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinet gaat voor bedrijfsleven verplichte energiebesparing handhaven
(foto: Stock)

Kabinet gaat voor bedrijfsleven verplichte energiebesparing handhaven

Op last van staatssecretaris Sharon Dijksma gaan 20 extra inspecteurs namens de overheid controleren of bedrijven energiebesparingsmaatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen wel uitvoeren.

Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken moeten in het kader van de Wet milieubeheer verplicht energiebesparende maatregelen nemen. Hierbij wordt op basis van jurisprudentie het uitgangspunt gehanteerd dat iedere maatregel met een terugverdientijd van 5 jaar of minder verplicht door het bedrijf of instelling moet worden uitgevoerd. Zo wordt voor ruimte- en buitenverlichting in kantoren onder meer led-verlichting voorgeschreven. In de meeste gevallen is de gemeente op basis van de milieuwetgeving het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag dient erop toe te zien dat het bedrijf of de instelling deze besparende maatregelen uitvoert. Ondernemers zijn zich er vaak niet van bewust dat het bevoegd gezag een dergelijke maatregel kan verplichten. Energiebesparing is dus niet vrijblijvend.

In de praktijk is de afgelopen jaren echter gebleken dat het toezicht op ‘verplichte’ energiebesparende maatregelen onvoldoende is. Eind 2012 nam de Tweede Kamer de motie Van Veldhoven over energiebesparing aan. In deze motie werd gevraagd om een betere handhaving van energiebesparingsverplichting zoals hierboven genoemd. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft geeft de handhaving nu dus (eindelijk) nieuw elan. Eerder deze week liet minister Kamp ook al doorschemeren verplichtende maatregelen te willen invoeren. Volgens de NOS zijn er 20 inspecteurs aangenomen die controles gaan uitvoeren en dwangsommen kunnen opleggen. Volgens de publieke omroep is in Limburg al een bedrijf gevonden dat 0,5 petajoule kan besparen, een 0,5 procent van het beoogde doel van het Energieakkoord.

Op 1 december 2015 traden de eerste erkende maatregelenlijsten (EML, een overzicht van de verplichte maatregelen) in werking voor 7 bedrijfstakken; de metaalsector, kantoren, zorgsector, onderwijsinstellingen, rubber- en kunststofindustrie, datacenters en de autoschadeherstelsector. Het gaat onder meer om de gebouwschil, ruimteventilatie, ruimteverwarming en verlichting. Er wordt gewerkt aan nieuwe lijsten voor de automotive branche, detailhandel, agrarische sector, horeca, sport- en recreatiesector en voedingsmiddelenindustrie. Deze worden in 2016 verwacht.

Verder organiseert het kabinet dit najaar een nationale klimaattop waar alle mogelijke ideeën voor energiebesparing aan de orde kunnen komen. Daarbij zullen volgens Dijksma tal van onderwerpen de revu passseren, van betere isolatie tot elektrisch vervoer.