(foto: Lightrec)

PIANOo neemt gescheiden inzameling verlichting op in inkoopcriteria

PIANOo, het expertisecentrum voor openbare aanbestedingen van het ministerie van Economische Zaken, heeft de aparte inzameling van verlichting opgenomen in zijn milieucriteria.

Het betreft de criteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van de sloop en renovatie van (kantoor)gebouwen. LightRec, in Nederland opdrachtgever voor de inzameling en recycling van verlichting, is verheugd over deze stap.

In de criteriadocumenten voor maatschappelijk verantwoord inkopen staan de eisen opgenomen die de opdrachtgever van het pand stelt aan het duurzaam slopen of renoveren van gebouwen. De inschrijver op de aanbesteding moet een overzicht verstrekken van de te scheiden materialen en producten op basis van een zogeheten ‘stoffeninventarisatie’. Deze inventarisatie maakt duidelijk welke stoffen het pand bevat, hoe deze worden gescheiden van het overige sloopafval en aan welke recyclebedrijven de gescheiden fracties worden aangeboden. Ook lampen – zoals tl-, spaar- en led-lampen – en verlichtingsarmaturen zijn nu expliciet opgenomen in de lijst met stoffen. Inschrijvers die meer fracties aanbieden aan recyclers, worden hoger gewaardeerd.

Nieuwe importheffingen Trump: led-industrie...

Vlaams Dendermonde: verledding per straat live...

Modernista levert Way-armatuur voor...

Cleary introduceert met Crown MINI 'kleinste...

Kantoorcomplex PricewaterhouseCoopers:...

LED Industry Register

De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!