(foto: Pixabay)

17 gemeenten Arnhem-Nijmegen kopen windenergie voor openbare verlichting

De burgercoöperaties Betuwe Energie, Lingewaard Energie, Rijn en IJssel Energie, en WindpowerNijmegen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hierin is afgesproken dat ze lokaal opgewekte stroom gaan leveren aan 17 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen. De stroomlevering verloopt via De Groene Stroomfabriek en WIEK-II. De coöperaties hebben de ambitie om deze stroom binnen 5 jaar lokaal duurzaam op te wekken. Daarbij komt het eigendom van de wind-, waterkracht en zonneparken bij burgers uit de betrokken gemeentes te liggen.

Tot voor kort besteedden de 17 gemeenten de inkoop van stroom voor de gemeentelijke gebouwen, wijkcentra, sporthallen en straatverlichting uit aan de goedkoopste aanbieder. Eind 2016 hebben de 17 gemeenten besloten echt te willen vergroenen door middel van stroominkoop die lokaal wordt opgewekt. Deze ambitie is bekrachtigd door ondertekening van het leveringscontract tussen de gemeenten en het lokale energiebedrijf De Groene Stroomfabriek.

Het gaat hierbij om 90.000 megawattuur per jaar. Ter vergelijking: het burgerwindpark Nijmegen-Betuwe van 4 windmolens levert per jaar gemiddeld 25.000 megawattuur per jaar. De 4 energiecoöperaties die hun handtekening hebben gezet onder de samenwerkingsovereenkomst brengen projecten in waarvan minimaal 50 procent van de duurzame energie geleverd gaat worden aan de 17 gemeenten. Op deze wijze komt de stroom voor lantarenpalen binnenkort van energiecoöperaties, dus van burgers.


Tags: Zonneparken

LEDVANCE sluit zich aan bij United Nations...

PDENH en DOEN investeren in Volgroen

Amerika: Trump voert extra importheffing van 25...

Rusland presenteert spectaculaire lichtshows...

Vilvoorde voorziet park Drie fonteinen van...