(foto: Ziut)

Overname Ziut door SPIE afgerond

SPIE, Ziut, Alliander en Enexis Groep hebben de definitieve koop- en verkoopovereenkomst getekend. Ziut valt nu officieel onder SPIE.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloot onlangs al dat SPIE Nederland Ziut mag overnemen. Er blijft na de overname volgens de ACM voldoende concurrentie over. SPIE meldde half juli voornemens te zijn om Ziut te acquirerenIn juli kwamen alle partijen hiertoe tot een overeenkomst op hoofdlijnen. Afstemming met medezeggenschap, vakbonden en de Autoriteit Consument en Markt heeft geleid tot een definitieve overeenkomst. Ziut blijft in de huidige vorm bestaan. Dat betekent dat alle medewerkers van Ziut in dienst blijven en de huidige arbeidsvoorwaarden en cao’s van kracht blijven.

Ziut beschikt over een goede basis om steden uit te rusten met innovatieve en intelligente oplossingen, wat goed aansluit bij één van de expertises binnen het marktsegment Smart city van SPIE.

DE NOOD presenteert safety control app SmartCity

Grootschalige vervangingsoperatie gemeente...

NLA over nieuwe energielabels: ‘Hoge kosten en...

September 2017-editie LED Magazine verschenen

Overeenstemming OVLNL en NSVV over nieuwe...