LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regeerakkoord: 1 megaton CO2 besparen via zuinigere verlichting

Regeerakkoord: 1 megaton CO2 besparen via zuinigere verlichting

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie geformuleerd om via de uitrol van zuinigere verlichting in de periode tot en met 2030 1 megaton CO2 te besparen.

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden afgelopen week het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Achtergrond van de maatregel voor extra windenergie is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen in 2030. Dat is ambitieuzer dan de Europese verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt. Het betekent een extra CO2-reductie van 56 megaton. 1 megaton moet hierbij gerealiseerd worden door de toepassing van energiezuinigere verlichting en nog eens 1 megaton via de uitrol van extra zonne-energieprojecten. 4 megaton is weggelegd voor extra wind op zee. Het sluiten van de kolencentrales levert 12 megaton op.

Snelwegverlichting weer aan
Verder staat er in het energieakkoord het volgende over verlichting: ‘Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.’