LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
DYNKA-project van start: Nederlandse bedrijven ontwikkelen armaturen voor dynamisch licht in kantoren
(foto: Dé Duurzame Uitgeverij)

DYNKA-project van start: Nederlandse bedrijven ontwikkelen armaturen voor dynamisch licht in kantoren

DYNKA, oftewel DYNamisch licht en binnenklimaat voor Kantoren. Het is de titel van het innovatie-project waarbinnen diverse bedrijven onderzoek doen naar led met subsidie van de Top sector Energie.

Nederland telt een kleine 50 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Gebouwen worden tijdens aanwezigheid van de gebruikers op een uniform en constant temperatuurregime geklimatiseerd.  Volgens de DYNKA-projectpartners is het maar zeer de vraag of dat nodig is. Onderzoek van de Universiteit Maastricht laat namelijk zien dat tijdelijke blootstelling aan milde koude en milde warmte de gezondheid van mensen sterk kan verbeteren door de activatie van bruin vet en door verbetering van hun suikerhuishouding.

Het DYNKA-project voegt hier een nieuwe dimensie aan toe: licht als omgevingsfactor die de gezondheid en comfort kan beïnvloeden. ‘Toepassing van dynamisch led-licht in een dynamisch binnenklimaat kan het slaap-waakritme, comfort en sensatie, gezondheid, welzijn, en productiviteit gunstig beïnvloeden’, vertelt Peter op ’t Veld in de maart 2018-editie van LED Magazine. Op ’t Veld leidt namens penvoerder Huygen Installatie Adviseurs het DYNKA-project leidt.

Lees het volledige artikel hier in de maart 2018-editie van LED Magazine.