(foto: Fedet)

Fedet en NLA doen oproep aan kabinet: verplicht led-verlichting in overheidsgebouwen en ziekenhuizen

De Federatie Elektrotechniek (Fedet) waartoe ook de Nederlandse Licht Associatie (NLA) behoort heeft in Den Haag gepleit voor de verplichte toepassing van led-verlichting in overheidsgebouwen.

Tijdens de meeting ‘Fedet meets Politiek Den Haag’ zijn specifieke themadossiers met parlementaire vertegenwoordigers besproken. Binnen het dossier Duurzaamheid & Circulariteit is een speciale passage voor duurzame verlichting in geruimd.

In de bijbehorende position paper stelt Fedet het volgende: ‘Het regeerakkoord gaat, binnen de nationale klimaatstrategie van het Regeerakkoord, per 2030 uit van een reductie van 1 Megaton door zuinige verlichting. Wij geloven dat dit te realiseren valt als Nederland het gebruik van led-verlichting verder uitrolt. Momenteel is naar schatting van de markt nog maar 10 procent led. Dat kan en moet beter, wil de ambitie uit het Regeerakkoord om 1 Megaton aan CO2-emissie te reduceren snel dichterbij komen. De Rijksoverheid kan daarin een sturende rol nemen door bij aanbestedingen voor Rijksprojecten de verplichte inzet van led-verlichting voor te schrijven; en door bij het voornemen om de snelwegverlichting weer in gebruik te nemen, Rijkswaterstaat op te dragen om dat alleen nog met led-verlichting te doen en de netwerken om te bouwen om dat te realiseren. Nu de grootste CO2-uitstoot komt van woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen, levert (verplichte of gestimuleerde) toepassing van led-verlichting ook binnen de bebouwde omgeving de grootste winst in het terugdringen van de broeikasemissie op korte termijn. Hier kan de Rijksoverheid als ‘launching customer’ het juiste voorbeeld geven door de inzet van led-verlichting te verplichten voor overheidsgebouwen en ziekenhuizen. Met lagere overheden kan zij convenanten sluiten voor datzelfde doel. Verder moeten overheden ook gebouwen verduurzamen onder andere door het treffen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar. Voor nieuwbouw zou de stimulans kunnen liggen in wet- en regelgeving die verplicht tot duurzame verlichting, of in daartoe bevorderende maatregelen (bijvoorbeeld directe of indirecte subsidies). Dat zou ook aan winkels, kantoren, industrie en bestaande woningen de juiste impuls geven voor een verdere optimalisatie van het energieverbruik.’

De Fedet pleit dus voor de verplichte toepassing van led-verlichting in overheidsgebouwen en stimuleringsmaatregelen voor woningen. Tot slot is er nog een aantal additionele maatregelen die de Fedet voorstelt: het duurzaam inzamelen van verlichting, het bouwen aan ‘servicable luminaires’ en het uitbannen van giftige stoffen in de productie van lampen en armaturen, waarbij opnieuw de rol van ‘launching customer’ via aanbestedingen inzetbaar is.

Cree verkoopt lichtdivisie aan IDEAL INDUSTRIES

Signify verlicht historische oeverpromenade van...

WaterVision voorziet Wielingenbad Wenduine van...

TU Eindhoven voorziet Atlasgebouw van 4.400...

eLoket Informatieplicht energiebesparing open:...