LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Plan Bureau voor Leefomgeving: uitrol led-verlichting levert juist geld op
(foto: Lightrec)

Plan Bureau voor Leefomgeving: uitrol led-verlichting levert juist geld op

Grootschalige zonneparken, wind op land en led-verlichting zijn de goedkoopste manieren om (extra) emissiereductie te realiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Kostenefficiëntie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid gericht op het realiseren van een vermindering van de emissies van broeikasgassen met 49 procent in 2030. In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030 en over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL in het kader van het Klimaatakkoord een update gemaakt van die notitie. Dit omdat VVD, CDA en D66 afgelopen oktober in het regeerakkoord forse duurzaamheidsambities hebben geformuleerd, waaronder de wens om via de uitrol van zuinigere verlichting in de periode tot en met 2030 1 megaton CO2 te besparen.

Uitrol led kost geen geld
Voor led-verlichting in de gebouwde omgeving – te weten bij de sectoren handel, diensten en overheid – voorzien de onderzoekers van PBL in hun rapport een besparing van 0,9 megaton CO2. De kosten hiervoor bedragen volgens het PBL 0 euro per ton CO2-reductie. Dit betekent dat de investeringskosten dus gelijk zijn aan de financiële opbrengsten van led-verlichting (red. zoals de creatie van banen).

Led in glastuinbouw: 200 euro opbrengst per ton CO2
Ook in de glastuinbouw zien de onderzoekers van PBL potentie voor led-verlichting. De potentiële besparing van led-verlichting in kassen bedraagt 0,3 megaton. De kosteneffictiveit ligt hier veruit het hoogste van alle beoogde maatregelen (red. ook geothermie en biomassaketels worden als optie genoemd voor de glastuinboouw). Led-verlichting zou onder aan de streep volgens de onderzoekers van het PBL geen geld kosten, maar juist 200 euro per ton CO2 opleveren. De onderzoekers stellen hierover: ‘Led-verlichting verlaagt de variabele kosten van assimilatiebelichting, maar kan ook leiden tot intensivering van de belichting, waarmee de agrarische productie stijgt maar het energiegebruik niet of minder daalt. Bij gelijkblijvend kasoppervlak is er dan geen besparing en emissiereductie. Als de productiestijging echter leidt tot minder kasoppervlak bij een gelijkblijvende totale productie is de besparing en emissiereductie groter dan hier weergegeven. Bij led-verlichting is er een klein negatief direct emissie-effect: bij belichting komt minder warmte vrij waardoor meer inzet van andere warmtebronnen nodig is.’

Voor de glastuinbouw is het volgens het PBL dus de hogere gewasopbrengst die leidt tot een positieve balans van 200 euro per ton CO2.