LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
VPT: Europese regelgeving Ecodesign 2020 ernstige beperking voor podium- en evenementensector
(foto: InventDesign)

VPT: Europese regelgeving Ecodesign 2020 ernstige beperking voor podium- en evenementensector

De VPT heeft samen met een groot aantal andere Europese brancheverenigingen uit de podium- en evenementensector de noodklok geluid bij de Europese Unie over de regelgeving Ecodesign 2020.

‘Met deze regelgeving in onaangepaste vorm kan er na 2020 veel veranderen voor onze branche’, stelt Henk Kroon, voorzitter van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT). ‘De beschikbare lichtmiddelen kunnen ernstig beperkt worden. De mogelijke consequenties daarvan leiden van creatieve beperkingen tot aan oplopende kosten. We hebben daarom namens onze leden een zienswijze ingediend bij de Europese waarin we aandringen op een uitzonderingspositie voor onze branche.’

De VPT pleit samen met collega-verenigingen voor een uitzonderingspositie voor theater- en studioschijnwerpers. De vereniging wijst erop dat er Europese regelgeving in de maak is die per 1 september 2020 de levering van alle lichtbronnen met een output van minder dan 85 lumen per watt gaat verbieden. Tot nu toe had theaterverlichting bij de overgang naar energiezuiniger lichtbronnen een uitzonderingspositie. Als dit voorstel wordt aangenomen is dat voorbij en zijn volgens de VPT de consequenties veel verstrekkender dan het uit de schappen halen van alleen conventionele lichtbronnen. De waarde van 85 lumen per watt is volgens de organisaties dusdanig ambitieus dat zelfs professionele led-armaturen niet aan deze norm kunnen voldoen.

‘Ombouw van de theaters betekent naast het aanschaffen van nieuwe schijnwerpers ook het aanleggen van een totaal andere infrastructuur, van schakelbare netaansluitingen tot de stuursignalen, het kopen van bijpassende regelapparatuur waarmee de schijnwerpers goed bedienbaar zijn’, stelt Kroon. ‘Een consequentie is ook dat er nieuwe kennis verworven moet worden om met de apparatuur te kunnen werken. Theaters zullen wegens verbouwing een periode moeten sluiten. Is daar wel geld voor op deze korte termijn?

De VPT heeft gezamenlijk met zusterorganisaties uit België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Verenigd Koninkrijk dan ook een zogenaamd joint statement ingediend bij de Europese Unie met een dringend advies over uitstel van de voorgenomen regelgeving danwel een verzoek tot uitzondering. ‘We hebben relevante Nederlands Europarlementariërs aangeschreven om aandacht en steun te vragen voor onze branche’, stelt Kroon. ‘We denken dat het signaal dat we als vakvereniging met 1.000 leden geven een krachtige is.’ Kroon verwijst ook naar de internationale petitie die inmiddels bijna 75.000 keer getekend is.