LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Openbare verlichting meest kansrijk voor gelijkspanning
(foto: CityTec)

Openbare verlichting meest kansrijk voor gelijkspanning

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat openbare verlichting een van de meest geschikte domeinen is voor de uitrol van gelijkspanning. Berenschot heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de TKI Urban Energy.

De TKI Urban Energy is onderdeel van de Topsector Energie. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra met financiële ondersteuning van de Rijksoverheid innovaties ontwikkelen.

De roadmap die Berenschot heeft opgesteld, verschaft inzicht in het huidige en toekomstige potentieel voor gelijkspanning in de elektriciteitsvoorziening (red. van gelijkspanning, oftewel direct current dat afgekort wordt als DC) in en rond de gebouwde omgeving. De grootste kansen voor DC liggen in openbare verlichting en glastuinbouw. DC-producten en diensten daarvoor zijn tussen nu en 2020 market-ready en grootschalige toepassing vindt naar verwachting plaats vanaf 2025 tot 2030.

Het advies van Berenschot is om verdere kennisontwikkeling, pilots en demonstratieprojecten te stimuleren. Deze dienen gericht te zijn op het in de praktijk onderzoeken, kwantificeren en daarmee onderbouwen of falsificeren van de maatschappelijke businesscase. Op deze manier kunnen de bestaande onzekerheden volgens Berenschot worden weggenomen.

Een DC-net voor openbare verlichting biedt volgens de onderzoekers voordelen voor slimme aansturing en energiebesparing. Voordelen van DC ten opzichte van wisselstroom (AC) voor openbare verlichting zijn volgens Berenschot:

  • Eenvoudiger integratie slimme aansturing: individueel dimmen van lantaarnpalen via powerline communicatie is eenvoudiger met DC.
  • Energiebesparing: rond de 5 procent energiebesparing mogelijk door centrale AC/DC omvorming (invoering energiemanagement en led’s levert mogelijk totale energiebesparing tussen 40 tot 70 procent).
  • Materiaalbesparing en levensduur: grotere netcapaciteit bij zelfde diameter kabels of kabels met een kleinere diameter (koperbesparing); daarnaast zijn er minder voedingskasten nodig en kennen componenten een langere levensduur.
  • Veiligheid: geen kortsluitvermogen en wel aardlekbeveiliging.