LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
VPT haalt zijn gram: entertainmentverlichting vrijgesteld van Europese regelgeving Ecodesign 2020

VPT haalt zijn gram: entertainmentverlichting vrijgesteld van Europese regelgeving Ecodesign 2020

De Europese Unie heeft via een aangenomen amendement zijn goedkeuring gegeven aan een uitzonderingspositie voor theater- en studioschijnwerpers in de Europese regelgeving Ecodesign 2020.

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) luidde afgelope mei samen met een groot aantal andere Europese brancheverenigingen uit de podium- en evenementensector de noodklok bij de Europese Unie over de regelgeving Ecodesign 2020. Henk Kroon, voorzitter van de VPT, stelde toen: ‘De beschikbare lichtmiddelen kunnen ernstig beperkt worden. De mogelijke consequenties daarvan leiden van creatieve beperkingen tot aan oplopende kosten. We hebben daarom namens onze leden een zienswijze ingediend bij de Europese waarin we aandringen op een uitzonderingspositie voor onze branche.’

De regelgeving Ecodesign 2020 gaat er voor zorgen dat per 1 september 2020 de levering van alle lichtbronnen met een output van minder dan 85 lumen per watt verboden is. Tot nu toe had theaterverlichting bij de overgang naar energiezuinigere lichtbronnen een uitzonderingspositie en die blijft dus gehandhaafd.

Daarbij werd het volgende amendement goedgekeurd: "overwegende dat de huidige vrijstelling voor theaterverlichting van Verordeningen (EG) nr.244/2009en (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie een passende en efficiënte manier is om de specifieke behoeften en omstandigheden van theaters en de hele entertainmentsector te respecteren en deze vrijstelling moet worden gehandhaafd."

‘De goedkeuring van dit amendement is nog geen wetgevende tekst, en betekent dus nog niet dat het gevaar is geweken voor onze sector, doch de Europese commissie kan dit belangrijk signaal niet meer negeren in het vervolg van haar werkzaamheden’, aldus de VPT in een reactie.