LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Friesland in Zuidwest Fryslân gestart met aanbrengen led-verlichting

Provincie Friesland in Zuidwest Fryslân gestart met aanbrengen led-verlichting


De Provincie Fryslân wil bewuster omgaan met openbare verlichting langs provinciale wegen: alleen verlichten waar nodig. En waar dit kan, zó verlichten dat mensen en dieren daar zo weinig mogelijk (licht)hinder van ondervinden. Er staan ruim vijfduizend lichtmasten langs de provinciale wegen. Het doel is om het grootste deel van deze palen te voorzien van energiezuinige ledverlichting. Ko Hartog Elektrotechniek won eerder dit jaar de aanbesteding voor de aanpak van de openbare verlichting in Fryslân.

Op dit moment vervangt de provincie de lantaarnpalen in Zuidwest Fryslân. De rest van de provincie is later aan de beurt. De werkzaamheden zijn van korte duur en vinden plaats buiten de spitsuren. In de meeste gevallen zal een rijdende afzetting gedurende korte tijd een halve wegbaan afzetten. Hierdoor verwacht de provincie weinig tot geen overlast voor weggebruikers of omwonenden.

De planning is als volgt:
Zuidwest Fryslân: september 2013
Noord Fryslân: voorjaar 2014 (voorlopige planning)
Zuidoost Fryslân: voorjaar 2014 (voorlopige planning)