foto: Innolumis

Limburg leidt de dans met zuinige openbare (led-)verlichting

50,9 procent van het areaal openbare verlichting in de provincie Limburg is inmiddels uitgerust met energiezuinige (led-)armaturen. Dit blijkt uit data van de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat.

Naar aanleiding van de enquête die afgelopen najaar door Rijkswaterstaat is uitgevoerd, zijn nu de eerste resultaten van 3 provincies bekend. Naast Limburg (50,9 procent zuinige openbare verlichting) zijn de gegevens van Zuid-Holland (48,9 procent zuinige openbare verlichting) en Noord-Brabant (34,4 procent zuinige openbare verlichting) bekend.

Het aandeel slimme openbare verlichting is in Limburg echter het laagst van de 3 provincies, te weten 40,6 procent. In Zuid-Holland en Noord-Brabant is dit respectievelijk 46,9 en 42,9 procent.

Kijkt men naar led-verlichting, dan is dit aandeel in Limburg het hoogst met 36,5 procent, gevolgd door Zuid-Holland (31,9 procent) en Noord-Brabant (23,5 procent).

Cree verkoopt lichtdivisie aan IDEAL INDUSTRIES

Signify verlicht historische oeverpromenade van...

WaterVision voorziet Wielingenbad Wenduine van...

TU Eindhoven voorziet Atlasgebouw van 4.400...

eLoket Informatieplicht energiebesparing open:...