foto: Tweede Kamer

SGP dient motie in voor dwingende normen voor led-reclameschermen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft een motie ingediend om het beleid ten aanzien van reclamemasten met led-schermen aan te scherpen en te kiezen voor dwingende normen of bindende advisering.

De motie luidt als volgt: ‘constaterende, dat langs doorgaande wegen en bij kruispunten steeds meer digitale reclameschermen met felle led-verlichting neergezet worden; overwegende, dat de afleiding door deze beweeglijke en felverlichte schermen risico’s voor de verkeersveiligheid oplevert; overwegende, dat Rijkswaterstaat een handreiking heeft opgesteld, maar dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening en/of financieel belang hebben bij exploitatie van deze masten; verzoekt de regering het beleid ten aanzien van reclamemasten met led-schermen aan te scherpen en te kiezen voor dwingende normen dan wel bindende advisering door Rijkswaterstaat’.

Over de motie wordt deze week in de Tweede Kamer gestemd.

De 10 meestgelezen berichten van LED Magazine...

Verminderde berichtgeving LED Magazine in...

Den Bosch maakt 100 gemeentelijke gebouwen...

So Expo Venray neemt led-verlichting Luceco in...

Leeuwarden geeft subsidie aan lichtfestival LUNA