foto: Tweede Kamer

SGP dient motie in voor dwingende normen voor led-reclameschermen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft een motie ingediend om het beleid ten aanzien van reclamemasten met led-schermen aan te scherpen en te kiezen voor dwingende normen of bindende advisering.

De motie luidt als volgt: ‘constaterende, dat langs doorgaande wegen en bij kruispunten steeds meer digitale reclameschermen met felle led-verlichting neergezet worden; overwegende, dat de afleiding door deze beweeglijke en felverlichte schermen risico’s voor de verkeersveiligheid oplevert; overwegende, dat Rijkswaterstaat een handreiking heeft opgesteld, maar dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening en/of financieel belang hebben bij exploitatie van deze masten; verzoekt de regering het beleid ten aanzien van reclamemasten met led-schermen aan te scherpen en te kiezen voor dwingende normen dan wel bindende advisering door Rijkswaterstaat’.

Over de motie wordt deze week in de Tweede Kamer gestemd.

Efteling vernieuwt De Oude Tufferbaan en...

Gratis led-verlichtingspakket voor alle...

Gemeente Haaren: led-verlichting voor korfbal-...

TU Eindhoven geeft inzicht in effect van...

Vlaams Gent: led-verlichting voor...