foto: ASR Dutch Core Residential Fund

Woningcomplexen ASR Dutch Core Residential Fund voorzien van 3.500 led-lampen

Het ASR Dutch Core Residential Fund heeft in samenwerking met JCS nagenoeg alle algemene ruimten van woningcomplexen in de portefeuille voorzien van led-verlichting.

In totaal zijn circa 3.500 lampen in 38 complexen vervangen. Dankzij deze duurzame investering wordt 60 procent bespaard op het elektragebruik van de verlichting. a.s.r. real estate geeft hiermee invulling aan de ambitie om de portefeuille van het ASR Dutch Core Residential Fund verder te verduurzamen.

Naast de energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot levert de maatregel voor de huurders een daling in de servicekosten op. Sinds 2013 is JCS 1 van de 2 ketenpartners die de bouwkundige onderhoudswerkzaamheden van de woningportefeuille van het ASR Dutch Core Residential Fund verrichten. Sinds 2017 voert JCS het volledige planmatige onderhoud uit voor de gehele portefeuille.

eLoket Informatieplicht energiebesparing open:...

Alexander Buhmann (LEDVANCE) treedt toe tot...

Gemeente Nieuwkoop: 1.161 led-armaturen geplaatst

Bailey Lights steunt Ronald McDonald...

Techniek Nederland gaat voorlichting geven over...