LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
 LightRec roept lichtproducenten op zorg te dragen voor recycling

LightRec roept lichtproducenten op zorg te dragen voor recycling

Hoewel producenten en importeurs van verlichting wettelijk verantwoordelijk zijn om zorg te dragen voor de inzameling en recycling van hun producten, onttrekken sommigen zich – soms onbewust – aan die verplichting, stelt Stichting LightRec. Mogelijk neemt tien procent van alle producenten en importeurs die in Nederland verlichting op de markt brengen, niet deel in een inzamelsysteem. LightRec roept ze op om zich aan te melden.

Producenten en importeurs van energiezuinige verlichting hebben de wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor de inzameling en recycling van hun producten aan het einde van de levensduur. Energiezuinige verlichting kan voor meer dan negentig procent worden gerecycled. Bovendien moet voorkomen worden dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Producenten kunnen ervoor kiezen om zelf een landelijk dekkend inzamelsysteem op te zetten of zich aan te sluiten bij LightRec. Door zich aan te sluiten, voldoen deelnemers automatisch aan alle verplichtingen die door de wet worden gesteld. De inzameling en recycling zelf worden in opdracht van LightRec uitgevoerd door Wecycle.

Ondanks de wettelijke verplichting, zijn er nog steeds producenten en importeurs van met name ledverlichting die de inzameling en recycling van hun lampen nog niet hebben geregeld. Hierdoor ontstaat een oneigenlijk concurrentievoordeel, omdat zij geen recyclingbijdrage betalen per lamp of armatuur. Zo kunnen deze producenten of importeurs hun lampen en armaturen tegen iets lagere prijzen afzetten dan de concurrent. Jeroen Bartels, manager van LightRec, roept deze zogenaamde ‘freeriders’ dan ook op om zich te houden aan de regels, die door de EU zijn opgelegd. 'Vaak zijn kleinere producenten en importeurs zich gewoon niet bewust van deze verantwoordelijkheid, we informeren deze partijen dan ook graag over wat zij moeten doen.'