LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rijksoverheid presenteert ontwerpbesluit Nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring lampen
foto: LightRec

Rijksoverheid presenteert ontwerpbesluit Nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring lampen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ontwerpbesluit gepresenteerd voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de inzameling en recycling van lampen.

Deze AVV zorgt ervoor dat afgedankte lampen ook in de komende 4 jaar zorgvuldig zullen worden ingezameld voor recycling. De AVV, die het ministerie wil toekennen aan stichting LightRec, heeft tot doel om de kosten voor het inzamelen en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen op gelijke wijze door te belasten aan de producenten en importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen. De uitvoering gaat volgens de in Europa opgestelde WEEE-regels voor elektronisch afval. Hier vallen ook energiezuinige lampen zoals spaarlampen, tl-buizen en led-lampen onder.

De inzamelijk is van belang, omdat oude gasontladingslampen milieugevaarlijke stoffen bevatten die om verwerking vragen. LightRec verwacht dat er de komende jaren gemiddeld 1.500 ton per jaar aan gasontladingslampen terugkomt uit de markt.

Met de voorgenomen AVV zorgt de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de inzameling en recycling van afgedankte lampen. Door deze bijdrage kan LightRec continu werken aan de inzameling en verwerking. De AVV geeft de garantie dat de gemaakte kosten evenredig over alle producenten en importeurs worden verdeeld.

Vanaf dit jaar gaat de Europese inzameldoelstelling omhoog van 45 naar 65 procent van het gewicht aan producten die op de markt worden gebracht. Gied van Hoorn, directeur van LightRec, hierover: ‘De voorgenomen AVV bewijst het vertrouwen dat het ministerie heeft in LightRec als inzamelsysteem voor lampen in Nederland. Met een nieuwe AVV voor lampen kunnen we de inzamelstructuur onderhouden, lekstromen aanpakken en consumenten met voorlichtingscampagnes wijzen op de Wecycle-inleverbakken. Met een sluitend inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze werken aan een zo hoog mogelijke bijdrage aan de circulaire economie.’

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen tot en met 3 juni 2019 ter inzage. Naar verwachting volgt er over 6 weken een definitieve beschikking.