LightRec roept installateurs op armaturen in te leveren voor recycling

Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Möbius, in opdracht van stichting LightRec, blijkt dat installateurs nog veel minder armaturen inleveren voor recycling dan je zou verwachten. LightRec heeft opnieuw laten uitzoeken uit welke sectoren de meeste lampen en armaturen vrijkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste oude lampen worden afgedankt in het professionele circuit. Van de spaarlampen is het aandeel uit deze sector eenenzeventig procent. Bij tl-buizen komt zelfs zevenennegentig uit het professionele circuit. Wat veel installateurs echter nog niet weten is dat naast lampen ook alle armaturen moeten worden ingeleverd bij Wecycle voor recycling. Wecycle organiseert in opdracht van LightRec de inzameling en recycling van armaturen en energiezuinige lampen.

LightRec ziet op dit moment slechts een klein deel (circa vijftien procent) van alle professionele armaturen die op de markt zijn gekomen terug in het inzamelsysteem. Voornaamste reden hiervoor is dat installateurs hun oude armaturen verkopen aan de oudijzerhandelaar of meegeven met het sloopafval, zo blijkt uit het onderzoek. Daardoor is niet zeker dat de armaturen de juiste (gecertificeerde) verwerking ondergaan. En dat is volgens LightRec wel nodig, omdat oude armaturen voor een deel nog PCB-houdende condensatoren bevatten. 'Oude armaturen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden verwerkt. Met name dienen de condensatoren te worden verwijderd. We roepen installateurs dan ook op om hun oude armaturen, net als energiezuinige lampen, in te leveren voor recycling', vertelt Jeroen Bartels, manager van LightRec. 'Daarnaast is het belangrijk dat ook gebouweigenaren de inzameling van lampen én armaturen opnemen in het bouwbestek bij verbouw of renovatie. En dat hierop wordt toegezien. We bekijken op dit moment of we een standaardregel kunnen opstellen voor deze contracten, zodat deze makkelijk overgenomen kan worden.'
Installateurs kunnen hun oude lampen én armaturen kwijt bij de gemeentelijke milieustraat of bij de technische groothandel die bij Wecycle is aangesloten. Bij grote hoeveelheden kunnen installateurs contact opnemen met Wecycle. Die levert dan containers en palletboxen ter plaatse en haalt deze ook gratis weer op.

Aldi publiceert internationaal klimaatbeleid:...

Led-verlichting voor Grondstoffen- en...

Signify lanceert reeks nieuwe Philips...

Signify koopt voor 230 miljoen euro aandelen terug

Eurotape Soest verwelkomt led-verlichting en...