LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Pilot met lichtmasten en laadpunten elektrische auto’s afgerond
foto: AndersLaden.nl

Pilot met lichtmasten en laadpunten elektrische auto’s afgerond

Laadlichtmasten combineren een lantaarnpaal met een laadpunt voor elektrisch vervoer. Die combinatie succesvol demonstreren was het doel van een pilot in de gemeente Den Haag die inmiddels afgerond is.

De pilot kwam enerzijds voort uit de behoefte om in de openbare ruimte meer objecten te combineren, anderzijds om alvast te experimenteren met de nieuwe technologieën die mogelijk een plek krijgen in de slimme stad van morgen. Tijdens de pilot zijn 4 led-laadlichtmasten op een bedrijventerrein geplaatst, door 2 verschillende leveranciers. Het bleek volgens NKL Nederland – eigenaar van het kennisplatform AndersLaden.nl – een lastige opgave.

De wereld van laadpalen is een andere dan die van lichtmasten. De wijze van funderen, van plaatsen (in grotere series of apart), de aansluiting op het stroomnet, het beheer en onderhoud en het lichtbeeld moeten allemaal op elkaar worden afgestemd. De belangrijkste les is daarom volgens NKL Nederland om al in een vroeg stadium met betrokken partijen af te stemmen. Hoewel er meerdere disciplines betrokken zijn bij een laadlichtmast, is het volgens de betrokkenen aan te raden om beheer en onderhoud bij 1 partij neer te leggen. Dit voorkomt onduidelijkheid over het gastgebruik.