LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Slimme innovatie geeft nood- en hulpdiensten bij stoplicht altijd groen licht
foto: Dynniq

Slimme innovatie geeft nood- en hulpdiensten bij stoplicht altijd groen licht

Nood- en hulpdiensten krijgen voortaan in het verkeer automatisch groen licht met de uitvinding ‘GreenFlow for BlueLights’ van Dynniq. Dat deelden Dynniq en samenwerkingspartner KPN mee op het ITS European Congress.

In Helmond gaat deze innovatie bijdragen aan het verlagen van het aantal verkeersongelukken met voorrangsvoertuigen, van onder andere nood- en hulpdiensten, en brengt ze sneller en veiliger op de plaats van bestemming.

Ongehinderd passeren
Met een druk op de knop gaven opdrachtgevers provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond samen met Dynniq en KPN het startsein van een grote pilot die nood- en hulpdiensten prioriteit geeft op kruispunten binnen de gemeente Helmond. Deze pilot is onderdeel van een landelijke uitrol van prioriteitsfacilitering in het kader van het samenwerkingsverband Talking Traffic.

Met de door Dynniq ontwikkelde technologie ‘GreenFlow for BlueLights’ en de door KPN ontwikkelde KPN Data Services Hub, communiceren nood- en hulpvoertuigen die blauw zwaailicht voeren met de verkeerslichten op de route. Deze worden herkend als voorrangsvoertuig en krijgen vervolgens op verzoek prioriteit, zodat ze ongehinderd een kruispunt kunnen passeren.

148 ongevallen
​In 2016 en 2017 vonden er in totaal 148 ongevallen met voorrangsvoertuigen plaats. De meest voorkomende ongevallen – 25 procent – met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten binnen de bebouwde kom, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht krijgt en de andere weggebruiker groen. Het rijden met voorrangsvoertuigen brengt de nodige gevaren met zich mee. Omdat van de normale verkeersregels wordt afgeweken, is het weggedrag voor andere weggebruikers minder voorspelbaar, met ongelukken en slachtoffers tot gevolg.