LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Busstation Wageningen krijgt led-verlichting

Busstation Wageningen krijgt led-verlichting

De werkzaamheden om het busstation van Wageningen te vergroenen, zijn gestart. De reclamezuilen krijgen led-verlichting. Alle bushokjes worden bedekt met een sedumdak en een zonnepaneel.

Verder wordt rondom de 4 betonnen lichtmasten een groeibegeleiding aangebracht. In het najaar worden de klimplanten voor de betonnen lichtmasten en nog 4 bomen geplant.

Dennis Gudden: ‘Het plan om het busstation te vergroenen komt voort uit het programma van de Binnenstad. Hierin wordt met allerlei partijen uit de stad samengewerkt om de binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden. De werkgroep Binnenstad heeft een ontwerp gemaakt, dat goed aansluit bij de doelstellingen uit het groenbeleidsplein, namelijk een groene stedelijke omgeving.’

Omdat er op het busstation nu nog weinig groen is, is er op warme dagen weinig schaduw te vinden en is er sprake van hittestress. Bomen en groen leveren een positieve bijdrage aan het verkoelen van de omgeving. Door de dakbegroeiing wordt het regenwater langer vastgehouden, dat weer kan verdampen en daarmee zorgt voor verkoeling. Het busstation wordt daardoor niet alleen een aantrekkelijker plek om te verblijven maar ook een meer aangename plek. Het zonnepaneel gaat de energie voor de verlichting in de bushokjes en de reclamezuilen leveren.

Er worden al vaker groene daken op nieuwe bushokjes geplaatst, maar het is nieuw in Nederland dat Wageningen dit, samen met een marktpartij, heeft gecombineerd met bestaande bushokjes. Omdat de bushokjes nog zeker 10 jaar meekunnen, is besloten deze te verduurzamen en niet te vervangen door nieuwe.