LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Zeeland geeft toestemming voor led-informatiezuil

Provincie Zeeland geeft toestemming voor led-informatiezuil

De provincie Zeeland heeft goedkeuring verleend aan de gemeente Terneuzen voor het plaatsen van een led-informatiezuil in de gemeente.

Terneuzen had de provincie toestemming gevraagd voor het plaatsen van een led-informatiezuil op de kruising Guido Gezellestraat/N290 door middel van het toepassen van de hardheidsclausule (artikel 8.10) van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.

De gemeente Terneuzen had in 2017 al 4 verwijsborden naar het centrum geplaatst in strijd met de Omgevingsverordening Zeeland 2018, hoofdstuk landschapsbescherming. De gemeente verzoekt nu op de locatie Guido Gezellestraat/N290 toestemming voor het vervangen van het bord door een led-informatiezuil.