LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Deurne start proef met uitschakelen openbare verlichting

Gemeente Deurne start proef met uitschakelen openbare verlichting

In Deurne-Centrum, Vlier Noord en het buitengebied ten noorden van de N270 en ten westen van Walsberg (gebied rond de Bruggenseweg) start een proef met de openbare verlichting die van led voorzien wordt.

Begin september schakelt aannemer Heijmans, in opdracht van de gemeente, in deze gebieden de verlichting uit die op de nominatie staat om te verdwijnen. Zo kunnen bewoners het effect van minder verlichting ervaren. De proef duurt tot het einde van het jaar. Lantaarnpalen die voor proef zijn uitgeschakeld, zijn herkenbaar aan een gele sticker.

Verlichting weghalen
De gemeente roept de bewoners in deze gebieden op om te reageren op de plannen. De reacties worden getoetst aan de uitgangspunten van het ‘beleidsplan openbare verlichting’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld. De gemeente kijkt naar de verkeersveiligheid en het algemeen belang. Daar waar reacties aanleiding geven tot aanpassing van de plannen, worden deze verwerkt. Dit wordt later bekendgemaakt op de website van de gemeente. De proef wordt tussentijds niet aangepast.

Het vervangen van de oude straatverlichting door nieuwe led-verlichting kost volgens de gemeente veel geld. Door verlichting weg te halen, hoeft de gemeente voor die verlichting geen kosten meer te maken voor de elektriciteit, het onderhoud en eventuele schades. Met het geld dat hiermee bespaard wordt, wordt de verlichting omgebouwd naar led-verlichting.