LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in led-verlichting
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in led-verlichting

De gemeente Westerkwartier investeert 1,8 miljoen euro in het vervangen van de verouderde straatverlichting door led-verlichting. De investering geldt voor de periode van 2020 -2023.

Vanuit de voormalige gemeenten in het Westerkwartier is al een aanzet gedaan voor het vervangen van de bestaande armaturen in het kader van veiligheid en duurzaamheid. De gemeente streeft naar een goede kwaliteit van de leefomgeving. Ze zorgt ervoor dat de openbare verlichting de leefomgeving versterkt en zo min mogelijk verstoort.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (Openbare Ruimte) en Hielke Westra (Duurzaamheid) over de investering: 'We willen toe naar nog duurzamere manieren van energiebesparing in onze openbare ruimte. Het vervangen van de bestaande lichten door led-verlichting is daarbij een goede en logische stap in de richting. De gemeente heeft de afgelopen jaren bij het vervangen van de verlichting, op diverse locaties led-verlichting geplaatst in woonstraten, langs gebiedsontsluitingswegen en op rotondes. We willen als gemeente dat de totale lichtuitstoot niet verder toeneemt en dat extra lichtbronnen zo min mogelijk de omgeving storen.'

De gemeente Westerkwartier is eigenaar en beheerder van ruim 14.000 lantaarnpalen langs wegen, in wijken, op pleinen en op parkeerplaatsen. Daarnaast beheert de gemeente de verlichting aan of rond openbare gebouwen zoals onder meer de sporthallen en de verschillende werklocaties. De gemeente beheert de lichtmasten. Enexis beheert het energienetwerk.