LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: netbeheerder moet omgevingsdiensten bedrijven met energiebesparingsplicht doorgeven
© Rijksoverheid

Minister Wiebes: netbeheerder moet omgevingsdiensten bedrijven met energiebesparingsplicht doorgeven

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft na Kamervragen bevestigd dat de omgevingsdiensten niet alle bedrijven in beeld hebben die moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Dat stelt Wiebes naar aanleiding van Kamervragen van Tom van der Lee van GroenLinks en Matthijs Sienot van D66.

Informatieplicht
De informatieplicht is onderdeel van de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). Om bedrijven en instellingen hierbij te kunnen ondersteunen en om de afspraken uit het Energieakkoord te halen, is in samenwerking met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag de informatieplicht voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen bedacht. Led-verlichting behoort tot de populairste maatregelen die bedrijven melden uit te voeren in het kader van de informatieplicht.

Inzicht verbeteren
‘De precieze omvang van de doelgroep is niet duidelijk en het bevoegd gezag heeft geen complete lijst van de bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht vallen’, schrijft Wiebes in zijn antwoorden op de Kamervragen van GroenLinks en D66. ‘Een van de doelen van de informatieplicht is dan ook het verbeteren van het inzicht van het bevoegd gezag in de doelgroep. In de Kamerbrief over de eerste resultaten van informatieplicht heb ik verduidelijkt dat ik op basis van een schatting rekening houd met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 bedrijfsvestigingsrapportages die per 1 juli 2019 ingediend hadden moeten worden.’

Gerechtelijke procedure over privacy
Er loopt volgens Wiebes op dit moment over het verstrekken van de verbruiksgegevens een gerechtelijke procedure tussen een gemeente, namens een omgevingsdienst, en een netbeheerder. ‘De gemeente heeft bij deze netbeheerder de adressen gevorderd die nodig zijn voor de handhaving van de informatieplicht. De procedure is gericht op de vraag of de netbeheerder de gevraagde gegevens wel of niet mag verstrekken. Heel exact gaat het in die procedure om artikel 79, eerste lid, Elektriciteitswet en artikel 37, eerste lid, Gaswet (over de geheimhoudingsplicht van de netbeheerders) en of de Wet milieubeheer voldoende grondslag vormt om gegevens van een netbeheerder te vorderen. De rechterlijke uitspraak zal naar verwachting begin volgend jaar meer duidelijkheid bieden aan alle partijen over het verstrekken van de gegevens. Ik vind het belangrijk dat de informatieplicht energiebesparing goed te handhaven is door het bevoegd gezag. Daarom onderzoek ik op dit moment op welke wijze dit eventueel beter geborgd kan worden. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van de gegevens die hiervoor nodig zijn, behoort wat mij betreft tot de mogelijkheden.’

Slapend bestaan
Op de vraag of het klopt dat de omgevingsdiensten de bedrijven in hun gebied niet goed in kaart hebben gebracht, antwoordt minister Wiebes het volgende: ‘De energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer bestaat al 25 jaar, maar heeft tot voor kort een slapend bestaan geleid. We moeten dus van ver komen. Gemeenten en gemandateerde omgevingsdiensten hebben de afgelopen jaren een verschillende mate van prioriteit aan het onderwerp energiebesparing gegeven. Het inzicht in de doelgroep van de bedrijven die op basis van hun verbruik onder de energiebesparingsplicht vallen, verschilt daardoor. Omdat men er nu door de introductie van de informatieplicht actiever mee aan de slag is gegaan, ligt de vraag op tafel of netbeheerders dergelijke gegevens mogen leveren. We onderzoeken nu hoe we het inzicht in de doelgroep kun verbeteren.’

29.000 rapportages ingediend
Wiebes meldt dat er tot op heden meer dan 29.000 rapportages zijn ingediend. De informatieplicht leidt volgens Wiebes tot een verbetering van het inzicht welke bedrijven onder de energiebesparingsplicht vallen. ‘Bedrijven uit de doelgroep rapporteren namelijk over de genomen energiebesparende maatregelen en er melden zich nu ook bedrijven die bij het bevoegd gezag nog niet bekend waren.’

Het bevoegd gezag benadert volgens de minister enerzijds actief bedrijven waarvan het weet dat ze onder de energiebesparingsplicht vallen, maar die nog geen informatie hebben aangeleverd. Daarnaast gaat het bevoegd gezag actief aan de slag om zijn inzicht in de doelgroep te verbeteren en een compleet beeld van de bedrijven te krijgen.