LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Adviesbureau pleit voor wijziging led-verlichting in Erkende Maatregelenlijst
© Techniek Nederland

Adviesbureau pleit voor wijziging led-verlichting in Erkende Maatregelenlijst

De rijksoverheid doet er goed aan om de Erkende Maatregelenlijst (EML) voor verlichting op een andere wijze in te delen. Dat stelt adviesbureau Deerns in het rapport ‘Besparingspotentieel van led-verlichting’.

Het rapport is gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verbruikt een bedrijf of instelling per jaar ten minste 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas, dan is men verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing waarin bedrijven en instellingen moeten rapporteren of ze voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Erkende Maatregelenlijst
Met deze informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen. Uitgangspunt voor deze energiebesparing is de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Voor elk van de 19 verschillende bedrijfstakken bestaat een EML. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft Deerns nu een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van de led-verlichtingsmarkt en de nieuwe mogelijkheden daarin. Het doel hiervan is het updaten van de EML voor verlichting.

Het aanpassingsvoorstel van Deerns is hierbij voorgelegd aan de branchevereniging ‘de Lichtkoepel’; bestaande uit Techniek Nederland, de Federatie Elektrotechniek – Nederlandse Licht Associatie (FEDET-NLA) en de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV).

Pleidooi voor aanpassing
‘De maatregelen zijn specifiek per bedrijfstak opgesomd en omschreven en in de loop der tijd ad hoc tot stand gekomen zo lijkt het’, schrijven de onderzoekers. ‘De huidige maatregelenlijst voor verlichting is ingedeeld per bedrijfstak en beschrijft voorkomende situaties in desbetreffende bedrijfstak zoals bijvoorbeeld ‘hefbrugverlichting’ in de bedrijfstak ‘autoschadeherstelbedrijven’ en daarbij de mogelijke maatregelen die tot energiebesparingen zullen leiden.’

Indeling via armatuurtypologieën
Deerns stelt een herindeling voor van de maatregelenlijst voor verlichting. De nieuwe indeling zou niet meer uitgaan van voorkomende situaties, maar van armatuurtypologieën zoals bijvoorbeeld ‘lijnvormige opbouwarmaturen’.

‘Deze nieuwe indeling kent meerdere voordelen’, schrijft Deerns. ‘Als eerste zorgt deze ervoor dat in elke bedrijfstak alle potentiële besparingssituaties worden benoemd. De indeling is meer generiek waardoor er vrijwel niets wordt gemist. Om te voorkomen dat de lijst onnodig lang wordt, zijn een aantal zelden voorkomende typologieën bewust weggelaten; de 18 meest voorkomende armatuurtypen zijn geselecteerd welke tezamen het overgrote deel van de armatuurpopulatie vormen. Het doel is immers om een werkbare situatie te creëren met een zo groot mogelijk besparingspotentieel.’

1-op-1 vervangen
Daarnaast biedt de omschrijving op armatuurtypologie volgens Deerns een beter en praktischer aanknopingspunt voor de mogelijke besparingen: er is een sterkere relatie met het type lichtbron waardoor 1-op-1 vervangen hiervan inzichtelijker wordt. Ook voor de gebruiker wordt nu beter duidelijk wat de mogelijkheden zijn en wat er verwacht wordt.

Lees ook: