LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wiebes over verplichten led-verlichting: relevante toepassingen staan al op Erkende Maatregelenlijst
© Rijksoverheid

Wiebes over verplichten led-verlichting: relevante toepassingen staan al op Erkende Maatregelenlijst

Minister Wiebes ziet vooralsnog geen noodzaak om de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) aan te passen. Volgens de minister staan alle relevante led-toepassingen al op de lijst.

Met zijn brief stelt de minister ook invulling te geven aan de eind vorig jaar aangenomen motie van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee en CDA-Kamerlid Agnes Mulder om bedrijven te verplichten uiterlijk per 1 juli 2020 enkel led-verlichting te gebruiken.

50.000 kilowattuur
Wiebes gaf eerder al aan via actualisatie van de EML en op basis van het terugverdientijdvereiste van 5 jaar invulling te willen geven aan de motie. De EML vormt namelijk het uitgangspunt voor de verplichte energiebesparing. Want verbruikt een bedrijf of instelling per jaar ten minste 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas, dan is men verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die op de EML staan en een terugverdientijd van 5 jaar of minder kennen. Voor elk van de 19 verschillende bedrijfstakken bestaat een EML.

Onderzoek pleit voor aanpassing
Op basis van de motie heeft Wiebes aanvullend onderzoek uit laten voeren door Deerns. Dit adviesbureau stelt in het rapport een herindeling voor van de maatregelenlijst voor verlichting. De nieuwe indeling zou niet meer uit moeten gaan van voorkomende situaties, maar van armatuurtypologieën zoals bijvoorbeeld ‘lijnvormige opbouwarmaturen’.

Wiebes niet mee in redenatie
Minister Wiebes gaat vooralsnog echter niet mee in die redenatie. ‘Uit het onderzoek concludeer ik dat bij de actualisatie van EML in het najaar van 2018 reeds alle relevante led-toepassingen zijn opgenomen. Een verdere aanpassing van de EML op dit punt is op dit moment dan ook niet nodig.’

‘Er staan reeds maatregelen voor led-verlichting op de EML’, vervolgt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. ‘Het onderzoek had dan ook tot doel om te kijken of er nog meer maatregelen toegevoegd kunnen worden. Het onderzoek concludeert dat de EML momenteel de belangrijkste energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor ledverlichting bevatten. Het gaat om 194 led-maatregelen verspreid over 19 bedrijfstakken. Het onderzoek doet wel suggesties voor een nieuwe opzet waarbij in plaats van de gebruiksfunctie het armatuurtype leidend wordt. Op die manier wordt de reikwijdte iets verbreed, wat op termijn kan leiden tot een (beperkt) extra energiebesparingspotentieel. Ik neem dit voorstel dan ook mee bij de volgende actualisatie van de EML.’

Lees ook: