LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
7 miljoen extra budget in 2020 voor subsidieregeling sportclubs, subsidiepot 2019 nog niet leeg
© Onze Clubkracht

7 miljoen extra budget in 2020 voor subsidieregeling sportclubs, subsidiepot 2019 nog niet leeg

Er komt in 2020 7 miljoen euro extra budget voor de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’. Ondanks dat de pot dit jaar nog niet leeg is, is er komend jaar extra budget.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat sprak in maart de verwachting uit dat dit kalenderjaar ruim 600 sportclubs duurzaamheidsmaatregelen zullen nemen. De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is per 1 januari 2019 van start gegaan. Zonnepanelen en zonnecollectoren komen daarbij voor 35 procent subsidie in aanmerking. De regeling is de opvolger van de eind vorig jaar gestopte subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

Diverse wijzigingen
Per 1 januari 2020 worden er bij de huidige regeling diverse wijzigingen doorgevoerd. Bij subsidieaanvragen voor activiteiten die nog niet zijn opgestart, ontvangen sportclubs voortaan 80 procent van het toegekende bedrag vooraf, en 20 procent na afronding van het project.

De aanvullende subsidie voor energiebesparende maatregelen of voor het verbeteren van de toegankelijkheid gaat omlaag van 15 procent naar 10 procent. Daarmee worden deze activiteiten in 2020 voor 30 procent gesubsidieerd.

Nog 15 miljoen euro over
Per 21 november is er voor ongeveer 65 miljoen euro budget aangevraagd. Hiervan is bij 2 miljoen euro om meer informatie gevraagd bij de aanvragers.

De cijfers betekenen dat er in de afgelopen 2,5 maand voor slechts 7 miljoen euro subsidie is gevraagd.