LED Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het LED Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Osram wil binnen 10 jaar klimaatneutraal zijn
© OSRAM

Osram wil binnen 10 jaar klimaatneutraal zijn

Osram wil binnen 10 jaar volledig CO2-neutraal worden. ‘Wij hebben onszelf tot doel gesteld klimaatneutraal te zijn in 2030 en zo een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren’, aldus Ingo Bank van OSRAM.

Nog in het huidige boekjaar wil Osram beginnen consequent zijn CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan het behalen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.

Concreet is het doel nu om energie te besparen en de energie-efficiëntie te vergroten op alle gebieden van de productie en administratie. Het consequente gebruik van hernieuwbare-energievormen speelt ook een beslissende rol. Osram wil ook zijn upstream- en downstreamketen van toeleveranciers energie-efficiënter maken om de doelen te bereiken. Zo besparen klanten van Osram energie, reduceren zij hun eigen emissies en dragen zij niet alleen bij aan klimaatbescherming, maar profiteren zij ook van economische toegevoegde waarde.